ᴆ̶̶̶ᴜ̶̶̶̶̛ᴏ̶̶̶̶̶̛̣ᴄ̶̶̶ ̶̶̶ʙ̶̶̶ᴀ̶̶̶̶̣п̶̶̶ ̶̶̶ᴛ̶̶̶ʀ̶̶̶ᴀ̶̶̶ɪ̶̶̶

ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙᴀ̣п ᴛʀᴀɪ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ, ᴛʀᴀ̉ ᴠɪᴇ̣̂п ᴘʜɪ́ ᴛʀᴏпց sᴜᴏ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ցɪᴀп ʜᴏ̂п ᴍᴇ̂ ᴠᴀ̣̂ʏ пʜᴜ̛пց ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛɪ̉пʜ ʟᴀ̣ɪ, ᴄᴏ̂ ցᴀ́ɪ ᴆᴀ̃ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ пցᴀʏ ᴀпʜ пցᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̉пʜ sᴀ́ᴛ.

ɴցᴏ̂п ᴛɪ̀пʜ пցᴏᴀ̀ɪ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛʀᴏпց пʜᴜ̛̃пց ցɪᴀ̂́ᴄ ᴍᴏ̣̂пց ᴛᴜʏᴇ̣̂ᴛ ᴆᴇ̣ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴄᴏ̂ ցᴀ́ɪ, ᴛʜᴜ̛́ ᴋʜɪᴇ̂́п ʜᴏ̣ пցᴜ̛ᴏ̛̃пց ᴍᴏ̣̂ ᴋʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ пցᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴛʀᴀ̉ɪ пցʜɪᴇ̣̂ᴍ. ᴠᴀ̣̂ʏ пʜᴜ̛пց, “ᴋʜᴏ̂пց ᴏ̛̉ ᴛʀᴏпց ᴄʜᴀ̆п, sᴀᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴄʜᴀ̆п ᴄᴏ́ ʀᴀ̣̂п”, пʜᴜ̛̃пց ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂п пցᴏ̂п ᴛɪ̀пʜ ᴀ̂́ʏ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ́ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʀᴀ̂́ᴛ ᴘʜᴜ̃ ᴘʜᴀ̀пց ᴠᴀ̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀пց ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴆᴏ̂ɪ ᴛᴏ̛́ɪ ᴛᴜ̛̀ ᴛʀᴜпց ǫᴜᴏ̂́ᴄ ցᴀ̂̀п ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠɪ́ ᴅᴜ̣.

ɴɢᴏ̂ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴆᴇ̣ᴘ ᴋʜɪ ᴏ̛̉ ᴛʀᴇ̂ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴛʀᴀɴɢ ᴛʀᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴍᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɪ.

ɴցᴏ̂п ᴛɪ̀пʜ ᴄʜɪ̉ ᴆᴇ̣ᴘ ᴋʜɪ ᴏ̛̉ ᴛʀᴇ̂п пʜᴜ̛̃пց ᴛʀᴀпց ᴛʀᴜʏᴇ̣̂п ᴍᴀ̀ ᴛʜᴏ̂ɪ.

ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂п пցᴏ̂п ᴛɪ̀пʜ ᴆᴀ́пց пցᴜ̛ᴏ̛̃пց ᴍᴏ̣̂ ᴠᴇ̂̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜᴀ̀пց ᴛʀᴀɪ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ пցᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ 8 ᴛʜᴀ́пց ᴛʀᴏ̛̀ɪ ᴠɪ̀ ʜᴏ̂п ᴍᴇ̂

ᴛʜᴇᴏ ᴆᴏ́, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂п ᴛɪ̀пʜ ᴋʜɪᴇ̂́п ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂п ᴍᴀ̣пց ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀пց ᴄᴀ̉ᴍ ᴆᴏ̣̂пց ᴠɪ̀ sᴜ̛̣ ᴄʜᴜпց ᴛʜᴜ̉ʏ, пցʜɪ̃ᴀ ᴛɪ̀пʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ̀пց ᴛʀᴀɪ ᴋʜɪ “ᴛᴏᴀ̀п ᴛᴀ̂ᴍ ᴛᴏᴀ̀п ʏ́” ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ, ʟᴏ ʟᴀ̆́пց ᴄʜᴏ ʙᴀ̣п ցᴀ́ɪ ᴛʀᴏпց sᴜᴏ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ցɪᴀп 8 ᴛʜᴀ́пց пᴀ̆̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂п ᴠɪ̀ ʙɪ̣ ᴄʜᴀ̂́п ᴛʜᴜ̛ᴏ̛пց пᴀ̣̆пց ᴏ̛̉ ᴆᴀ̂̀ᴜ.

ʟɪᴜ ғᴇɴɢʜᴇ ᴛᴜ́ᴄ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ʙᴇ̂ɴ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʀᴇ̂ɴ ɢɪᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʙᴇ̣̂ɴʜ.

ʟɪᴜ ғᴇпցʜᴇ ᴛᴜ́ᴄ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ʙᴇ̂п пցᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍɪ̀пʜ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʀᴇ̂п ցɪᴜ̛ᴏ̛̀пց ʙᴇ̣̂пʜ.

ᴄᴏ̂ ցᴀ́ɪ ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄʜᴏ ʟᴀ̀ ᴍᴀʏ ᴍᴀ̆́п ᴆᴏ́ ᴄᴏ́ ᴛᴇ̂п ʟɪп ʏɪпցʏɪпց, 22 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ. ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄʜᴀ̂́п ᴛʜᴜ̛ᴏ̛пց ᴄᴜ̉ᴀ ʏɪпցʏɪпց ᴆᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́п ᴄᴏ̂ ʙɪ̣ ʜᴏ̂п ᴍᴇ̂ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴏпց ǫᴜᴀ̃пց ᴛʜᴏ̛̀ɪ ցɪᴀп ᴆᴏ́, ᴄʜᴀ̀пց ᴛʀᴀɪ 25 ᴛᴜᴏ̂̉ɪ ʟɪᴜ ғᴇпցʜᴇ, пցᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ʏɪпցʏɪпց ᴆᴀ̃ ʟᴜᴏ̂п ᴛᴜ́ᴄ ᴛʀᴜ̛̣ᴄ ʙᴇ̂п ցɪᴜ̛ᴏ̛̀пց ʙᴇ̣̂пʜ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴏ̀п sᴀ̆̃п sᴀ̀пց ᴄʜɪ sᴏ̂́ ᴛɪᴇ̂̀п ʟᴏ̛́п ᴋʜᴏᴀ̉пց 200 пցʜɪ̀п ɴᴅᴛ (ցᴀ̂̀п 700 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴆᴏ̂̀пց) ᴆᴇ̂̉ ᴆᴏ́пց ᴠɪᴇ̣̂п ᴘʜɪ́ ᴄʜᴏ ᴄᴏ̂.

sᴀᴜ ᴋʜɪ ᴛʀᴜʏᴇ̂̀п ᴛʜᴏ̂пց ᴛʀᴜпց ǫᴜᴏ̂́ᴄ ᴆᴜ̛ᴀ ᴛɪп ᴠᴇ̂̀ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀пց ʜᴏ̛̣ᴘ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴆᴏ̂ɪ ʏɪпցʏɪпց ᴠᴀ̀ ғᴇпցʜᴇ, ʀᴀ̂́ᴛ пʜɪᴇ̂̀ᴜ пցᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴀ̃ ᴛᴏ̉ ʏ́ пցᴜ̛ᴏ̛̃пց ᴍᴏ̣̂ ᴄᴀ̣̆ᴘ ᴆᴏ̂ɪ, ցᴏ̣ɪ ғᴇпցʜᴇ ʟᴀ̀ “ʙᴀ̣п ᴛʀᴀɪ ᴋɪᴇ̂̉ᴜ ᴍᴀ̂̃ᴜ” ᴠᴀ̀ ᴠɪ́ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂п ᴛɪ̀пʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ʜᴇ̣̂ᴛ пʜᴜ̛ “пցᴏ̂п ᴛɪ̀пʜ пցᴏᴀ̀ɪ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴜ̛̣ᴄ”. ᴛᴜʏ пʜɪᴇ̂п, ᴍᴏ̣̂пց ᴆᴇ̣ᴘ ᴋʜᴏ̂пց ᴋᴇ́ᴏ ᴅᴀ̀ɪ ʟᴀ̂ᴜ, ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂п ᴍᴀ̣пց пʜᴀпʜ ᴄʜᴏ́пց ʜᴜ̣ᴛ ʜᴀ̂̃пց ᴋʜɪ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛᴏᴀ̀п ʙᴏ̣̂ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴆᴀ̆̀пց sᴀᴜ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂п.

ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂̀ɴ ᴠɪᴇ̣̂ɴ ᴘʜɪ́, ᴄᴏ̀ɴ ʟᴜᴏ̂ɴ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ.

ᴄʜᴀ̀пց ᴛʀᴀɪ ᴋʜᴏ̂пց пʜᴜ̛̃пց ᴄʜɪ ᴛɪᴇ̂̀п ᴠɪᴇ̣̂п ᴘʜɪ́, ᴄᴏ̀п ʟᴜᴏ̂п ʙᴇ̂п ᴄᴀ̣пʜ пցᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ.

sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴆᴀ̂̀ʏ ᴄᴀʏ ᴆᴀ̆́пց ᴆᴀ̆̀пց sᴀᴜ ʟᴏ̛́ᴘ ᴠᴏ̉ ʙᴏ̣ᴄ “пցᴏ̂п ᴛɪ̀пʜ”

ᴅᴀ̀пʜ ᴛʀᴏ̣п ᴠᴇ̣п sᴜ̛̣ ǫᴜᴀп ᴛᴀ̂ᴍ, ʟᴏ ʟᴀ̆́пց ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀пʜ ᴄʜᴏ пցᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ, ᴄᴜᴏ̂́ɪ ᴄᴜ̀пց ᴛᴀ̂́ᴍ ʟᴏ̀пց ᴄᴜ̉ᴀ ғᴇпցʜᴇ ᴄᴜ̃пց ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴆᴇ̂̀п ᴆᴀ́ᴘ ᴋʜɪ ʙᴀ̣п ցᴀ́ɪ ᴆᴀ̃ ᴛɪ̉пʜ ʟᴀ̣ɪ. ᴠᴀ̣̂ʏ пʜᴜ̛пց ʏɪпցʏɪпց ᴋʜᴏ̂пց ʜᴇ̂̀ ᴄᴀ̉ᴍ ᴋɪ́ᴄʜ ᴀпʜ ᴛᴀ, ᴛʜᴀ̣̂ᴍ ᴄʜɪ́ ᴄᴏ̀п ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ғᴇпցʜᴇ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̉пʜ sᴀ́ᴛ ᴠᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̣̂ɪ ᴅᴀпʜ ʜᴀ̀пʜ ʜᴜ̀пց ᴋʜɪᴇ̂́п ᴄᴏ̂ ʙɪ̣ ᴄʜᴀ̂́п ᴛʜᴜ̛ᴏ̛пց пᴀ̣̆пց ᴏ̛̉ ᴆᴀ̂̀ᴜ.

ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴄʜᴀ̆ᴍ ɴᴏᴍ ʟᴀ̀ ᴛʜᴇ̂́, ᴠᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̀ ʏɪɴɢʏɪɴɢ ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛɪ̉ɴʜ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴀ̃ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴀɴʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̉ɴʜ sᴀ́ᴛ.

ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ пցᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴄʜᴀ̆ᴍ пᴏᴍ ʟᴀ̀ ᴛʜᴇ̂́, ᴠᴀ̣̂ʏ ᴍᴀ̀ ʏɪпցʏɪпց ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛɪ̉пʜ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴀ̃ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ᴀпʜ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴀ̉пʜ sᴀ́ᴛ.

ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴛᴏᴀ̀п ʙᴏ̣̂ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ, ʏɪпցʏɪпց ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ, ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴠᴏ̂́п sᴏ̛̉ ʜᴜ̛̃ᴜ ᴄʜᴜпց ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴛɪᴇ̣̂ᴍ ʙᴀ́пʜ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀п, ᴍᴇ̉ ʙᴀ́пʜ ʙɪ̣ ᴄʜᴀ́ʏ ᴋʜɪᴇ̂́п ᴄᴀ̉ ʜᴀɪ ᴄᴀ̃ɪ ᴠᴀ̃ ᴠᴀ̀ sᴀᴜ ᴆᴏ́, ғᴇпցʜᴇ ᴆᴀ̃ ᴅᴜ̀пց ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄʜɪᴇ̂́ᴄ ցʜɪᴍ ᴆᴀ́пʜ ᴍᴀ̣пʜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴆᴀ̂̀ᴜ ᴄᴏ̂.

ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ʙɪᴇ̂́ᴛ, sᴀᴜ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ցɪᴀп ʜᴏ̂п ᴍᴇ̂, ʟᴜ́ᴄ ᴛɪ̉пʜ ʟᴀ̣ɪ ʏɪпցʏɪпց ᴠᴀ̂̃п ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀пց sᴏ̛̣ ʜᴀ̃ɪ, ᴋʜᴏ̂пց ᴅᴀ́ᴍ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ пցᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ᴍᴀ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴄʜᴏ̛̀ ʟᴜ́ᴄ ᴋʜᴏ̂пց ᴄᴏ́ ᴍᴀ̣̆ᴛ ʜᴀ̆́п ᴛᴀ ᴍᴏ̛́ɪ пᴏ́ɪ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴏ̂́. ɴցᴏᴀ̀ɪ ʀᴀ, ᴄᴏ̂ ᴄᴏ̀п ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ʀᴀ̆̀пց ᴆᴏ́ ᴋʜᴏ̂пց ᴘʜᴀ̉ɪ ʟᴀ̂̀п ᴆᴀ̂̀ᴜ ғᴇпցʜᴇ ᴄᴏ́ ʜᴀ̀пʜ ᴠɪ ʙᴀ̣ᴏ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴏ̂. ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴆᴏ́, пցᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙᴀ̣п ᴛʀᴀɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̉пց ʟᴀ̀ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴆᴇ̣ᴘ ᴋɪᴀ ᴆᴀ̃ ʟᴀ̣ᴍ ᴅᴜ̣пց ᴄᴏ̂ пʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴀ̂̀п, ʙᴜᴏ̣̂ᴄ ʏɪпցʏɪпց ᴘʜᴀ̉ɪ ցɪᴜ̛̃ ɪᴍ ʟᴀ̣̆пց пᴇ̂́ᴜ ᴋʜᴏ̂пց sᴇ̃ ᴛʀᴀ̉ ցɪᴀ́ ʙᴀ̆̀пց ᴍᴀ̣пց sᴏ̂́пց.

ᴛʀᴀпց ᴍɪʀʀᴏʀ ᴛʀɪ́ᴄʜ ʟᴏ̛̀ɪ ʏɪпցʏɪпց ᴄʜɪᴀ sᴇ̉: “ᴀпʜ ᴛᴀ ᴏ̛̉ ʟᴀ̣ɪ ᴆᴀ̂ʏ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ ᴄᴜ̃пց ᴠɪ̀ sᴜ̛̣ ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴄᴀ̉ᴍ ᴠᴀ̀ ᴛᴏ̣̂ɪ ʟᴏ̂̃ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀пʜ, ᴄʜᴜ̛́ ᴄʜᴀ̆̉пց ᴘʜᴀ̉ɪ ᴠɪ̀ ʏᴇ̂ᴜ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛пց ʜᴀʏ ʟᴏ ʟᴀ̆́пց ցɪ̀ ᴄʜᴏ ᴛᴏ̂ɪ ᴆᴀ̂ᴜ. ᴍᴏ̣ɪ пցᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴆᴜ̛̀пց ᴆᴇ̂̉ ᴍᴀ̆́ᴄ ʟᴜ̛̀ᴀ ʙᴏ̛̉ɪ sᴜ̛̣ ǫᴜᴀп ᴛᴀ̂ᴍ ᴅᴏ̂́ɪ ᴛʀᴀ́ ᴆᴀ̂́ʏ”.

ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ǫᴜᴀ́ sᴜ̛́ᴄ ʙᴀ̂́ᴛ пցᴏ̛̀ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂п ᴄᴜ̉ᴀ ʏɪпցʏɪпց ᴠᴀ̀ ғᴇпցʜᴇ, ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂п ᴍᴀ̣пց ᴆᴀ̃ ᴆᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂пց ɪ́ᴛ ʟᴏ̛̀ɪ ᴛᴜ̛́ᴄ ցɪᴀ̣̂п, ᴆᴏ̂̀пց ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴏᴀ́п ᴛʀᴀ́ᴄʜ ғᴇпցʜᴇ ᴠɪ̀ ᴆᴀ̃ ᴄᴜ̛ xᴜ̛̉ ᴛʜᴏ̂ ʙᴀ̣ᴏ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̣п ցᴀ́ɪ ᴍɪ̀пʜ. sᴏ̂́ ᴋʜᴀ́ᴄ ʟᴀ̣ɪ ᴛɪᴇ̂́ᴄ пᴜᴏ̂́ɪ ᴄʜᴏ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂п пցᴏ̂п ᴛɪ̀пʜ ᴠᴏ̂́п ᴆᴀпց ᴆᴇ̣ᴘ ᴆᴇ̃ ʟᴀ̣ɪ ʙɪ̣ ᴘʜᴀ́ ᴠᴏ̛̃ ʙᴏ̛̉ɪ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴠᴏ̂ ᴄᴜ̀пց ᴄᴀʏ ᴆᴀ̆́пց ցɪᴜ̛̃ᴀ ʏɪпցʏɪпց ᴠᴀ̀ ғᴇпցʜᴇ. ᴄᴜ̀пց xᴇᴍ ǫᴜᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴀ̀ɪ ʙɪ̀пʜ ʟᴜᴀ̣̂п ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴜ̛ ᴅᴀ̂п ᴍᴀ̣пց пʜᴇ́:

– “ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴋʜᴏ̂пց ᴛʜᴇ̂̉ пցᴏ̛̀ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ʟᴀ̣ɪ ᴛʀᴀ́ɪ пցᴀпց пʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ, sᴀᴏ ᴀпʜ ᴛᴀ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ ʟᴀ̀ᴍ ᴠᴀ̣̂ʏ ᴠᴏ̛́ɪ ʙᴀ̣п ցᴀ́ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀пʜ ᴄᴏ̛ ᴄʜᴜ̛́”.

– “ᴄᴏ́ ʟᴇ̃ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜᴀ̆ᴍ sᴏ́ᴄ, ᴛʀᴀ̉ ᴠɪᴇ̣̂п ᴘʜɪ́ ʟᴀ̀ ʜᴀ̀пʜ ᴆᴏ̣̂пց ᴀ̆п пᴀ̆п, ʜᴏ̂́ɪ ʟᴏ̂̃ɪ ᴄᴜ̉ᴀ ᴀпʜ ᴛᴀ ᴅᴀ̀пʜ ᴄʜᴏ ʙᴀ̣п ցᴀ́ɪ ᴍɪ̀пʜ. ɴʜᴜ̛пց ᴅᴜ̀ ᴛʜᴇ̂́ пᴀ̀ᴏ ᴛʜɪ̀ sᴜ̛̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴜ̃пց ᴆᴀ̃ ʀᴏ̂̀ɪ, ᴀпʜ ᴛᴀ sᴇ̃ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʀᴀ̉ ցɪᴀ́ ᴄʜᴏ ʜᴀ̀пʜ ᴠɪ ʙᴀ̣ᴏ ʟᴜ̛̣ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴍɪ̀пʜ”.

– “ᴘʜɪ́ᴀ sᴀᴜ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂п пցᴏ̂п ᴛɪ̀пʜ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ пցᴀпց ᴛʀᴀ́ɪ, ʜᴀ̃ʏ ᴛᴀ̣̂ᴘ ǫᴜᴇп ᴠᴏ̛́ɪ ᴆɪᴇ̂̀ᴜ ᴆᴏ́ ᴆɪ ʜᴏ̛̃ɪ пʜᴜ̛̃пց ᴄᴏ̂ ցᴀ́ɪ ᴍᴏ̛ ᴍᴏ̣̂пց. ᴆᴇ̂́п ցɪᴏ̛́ɪ пցʜᴇ̣̂ sɪ̃ ᴄᴏ̀п ᴋʜᴏ̂пց ᴅᴜ̛̣пց ᴆᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ пցᴏ̂п ᴛɪ̀пʜ ᴛʜɪ̀ пցᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀пց ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ sᴀᴏ?”

– “ᴆᴜ́пց ʟᴀ̀ ᴋʜᴏ̂пց ᴄᴏ̀п ցɪ̀ ᴆᴇ̂̉ пᴏ́ɪ, ᴀпʜ ᴛᴀ ᴆᴀ̃ ʟᴜ̛̀ᴀ ցᴀ̣ᴛ ᴍᴏ̣ɪ пցᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏпց sᴜᴏ̂́ᴛ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ցɪᴀп ǫᴜᴀ”.

– “ᴋʜᴏ̂пց ᴛʜᴇ̂̉ ᴛɪп пᴏ̂̉ɪ ᴆᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ. ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́п ᴄʜɪ̣ ᴀ̂́ʏ ᴘʜᴀ̉ɪ ʜᴀ̣̂п ᴀпʜ пցᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʏᴇ̂ᴜ ʟᴀ̆́ᴍ ᴍᴏ̛́ɪ ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ пʜᴜ̛ ᴠᴀ̣̂ʏ”.

ᴍᴀ̣̆ᴄ ᴅᴜ̀ ᴄʜᴜ̛ᴀ ʀᴏ̃ sᴜ̛̣ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂п ʀᴀ sᴀᴏ, пʜᴜ̛пց пʜᴜ̛̃пց ցɪ̀ ᴍᴀ̀ ʏɪпցʏɪпց ᴛᴏ̂́ ᴄᴀ́ᴏ ʙᴀ̣п ᴛʀᴀɪ ᴆᴀ̃ ᴋʜɪᴇ̂́п ʙᴀᴏ пցᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̂́ᴛ ᴠᴏ̣пց ᴋʜɪ ᴛᴜ̛̀пց ᴛɪп ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂п “пցᴏ̂п ᴛɪ̀пʜ ᴆᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ”. ʜᴏ́ᴀ ʀᴀ, ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ցɪ̀ ᴄᴜ̃пց ᴄᴏ́ 2 ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄᴜ̉ᴀ пᴏ́, пʜɪ̀п ʟᴀ̀ ᴛᴏ̂́ᴛ пʜᴜ̛пց ᴛʜᴜ̛̣ᴄ ᴛᴇ̂́ ʟᴀ̣ɪ ᴄʜᴀ̆̉пց ᴘʜᴀ̉ɪ ᴠᴀ̣̂ʏ. ʜɪ ᴠᴏ̣пց, ʏɪпցʏɪпց sᴇ̃ sᴏ̛́ᴍ пցᴀ̀ʏ ᴋʜᴏ̉ᴇ ʟᴀ̣ɪ ᴄᴏ̀п ғᴇпցʜᴇ, пᴇ̂́ᴜ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ᴄᴏ́ ᴛᴏ̣̂ɪ, пցᴏᴀ̀ɪ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄʜɪ̣ᴜ ᴛʀᴀ́ᴄʜ пʜɪᴇ̣̂ᴍ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ ʀᴀ ᴛʜɪ̀ ᴛᴏ̀ᴀ ᴀ́п ʟᴜ̛ᴏ̛пց ᴛᴀ̂ᴍ ᴄʜᴀ̆́ᴄ ᴄʜᴀ̆́п sᴇ̃ ᴋʜɪᴇ̂́п ᴀпʜ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴅᴀ̆̀п ᴠᴀ̣̆ᴛ sᴜᴏ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̃пց ᴆᴏ̛̀ɪ ᴄᴏ̀п ʟᴀ̣ɪ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *