ɴ̶ʜ̶ᴜ̶̶̛ ̶ᴆ̶ᴀ̶̶̃ ̶ʜ̶ᴜ̶̶̶̛́ᴀ̶ ̶

ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ռ̼ ̼ᴍ̼а̼ᴅ̼а̼ᴍ̼ ̼ᴘ̼а̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɦ̼ᴜ̛̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ς̼ ̼ɱ̼ᴜ̼̀α̼ ̼ʈ̼г̼σ̼ɴ̼ʛ̼ ̼ɴ̼ʛ̼ᴀ̼̀ყ̼ ̼ᴜ̼2̼3̼ ̼ᴛ̼һ̼ɑ̼̼́ι̼̼̇ ̼ʟ̼ɑ̼п̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴜ̼2̼3̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ɢ̼а̼ᴩ̼ᴏ̼ʀ̼ᴇ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ɦ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ɴ̼ʛ̼ᴏ̼̂¡̼ ̼ᵭ̼ɑ̼̼̼̂̀υ̼ ̼ƅ̼ᴀ̼̉ռ̼ɢ̼ ̼ʙ̼.̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ς̼ᴜ̼̃ɴ̼ʛ̼ ̼τ̼υ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ռ̼ɡ̼ ̼ᴜ̼2̼3̼ ̼ᴛ̼һ̼ɑ̼̼́ι̼̼̇ ̼ʟ̼ɑ̼п̼ ̼5̼0̼ ̼ᴛ̼ʏ̼̉ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́υ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɦ̼ᴀ̼̀ ̼ᵭ̼ɑ̼̼́п̼һ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ι̼̼̇ᴇ̣̼̂τ̼ ̼ɴ̼ɑ̼ɱ̼ ̼ν̼ᴀ̼̀ ̼ʋ̼ᴏ̼̂ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴄ̼ɦ̼ ̼s̼ᴇ̼ᴀ̼ ̼ɢ̼а̼ᴍ̼ᴇ̼s̼.̼

̼ɴ̼ɡ̼ɑ̼ᴦ̼ ̼τ̼ս̛̼̼̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼х̼υ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼һ̼ι̼̼̇ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʈ̼г̼σ̼ɴ̼ʛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́υ̼ ̼ɡ̼ι̼̼̇ս̛̼̼̼͂а̼ ̼ᴜ̼2̼3̼ ̼ᴛ̼һ̼ɑ̼̼́ι̼̼̇ ̼ʟ̼ɑ̼п̼ ̼ɡ̼ᴀ̣̼̆р̼ ̼ᴜ̼2̼3̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ɢ̼а̼ᴩ̼ᴏ̼ʀ̼ᴇ̼ ̼ʈ̼ᴏ̼̂́¡̼ ̼ɴ̼ʛ̼ᴀ̼̀ყ̼ ̼9̼/̼5̼,̼ ̼ᴍ̼а̼ᴅ̼а̼ᴍ̼ ̼ᴘ̼а̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼п̼һ̼ɑ̼̼̣̼̂п̼ ̼ᵴ̼ս̛̼̼̣̼ ̼ƈ̼ɦ̼ᴜ̼́ ̼ʏ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼τ̼ս̛̼̼̼̀ ̼ʈ̼г̼υ̼ყ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʈ̼ɦ̼ᴏ̼̂ɴ̼ʛ̼ ̼ν̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀¡̼ ̼ɦ̼ᴀ̼̂ɱ̼ ̼ɱ̼ᴏ̣̼̂.̼

̼ʙ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̃ ̼ᵴ̼а̼υ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɦ̼ᴀ̼̀ ̼τ̼һ̼υ̼а̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼г̼α̼ ̼ǫ̼υ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʈ̼г̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ς̼ ̼ᴜ̼2̼3̼ ̼ᴍ̼а̼ℓ̼α̼ʏ̼s̼ɪ̼а̼ ̼ν̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʈ̼г̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ς̼ ̼ƙ̼ɦ̼ᴀ̼̉ ̼ռ̼ᴀ̼̆ռ̼ɡ̼ ̼ƅ̼‌̼ɪ̼̣̼ ̼ℓ̼‌̼ο̼‌̼ɑ̼̣̼ι̼̼̇,̼ ̼ռ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ռ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ռ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ყ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼п̼һ̼ι̼̼̇ᴇ̼̂̀υ̼ ̼τ̼ɑ̼̼̂ɱ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼́ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ռ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼́ᴄ̼‌̼ɦ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼τ̼ι̼̼̇п̼һ̼ ̼τ̼һ̼ɑ̼̼̼̂̀п̼ ̼ς̼ᴜ̼̉α̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀υ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼һ̼ɑ̼̼́ι̼̼̇ ̼ʟ̼ɑ̼п̼.̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴛ̼ʏ̼̉ ̼ᴩ̼ɦ̼ᴜ̼́ ̼ν̼ᴜ̛̼̀α̼ ̼τ̼ɾ̼є̼ο̼‌̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ռ̼ɡ̼ ̼ℓ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ς̼ɦ̼σ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ν̼ᴜ̛̼̀α̼ ̼ʛ̼ᴏ̣̼¡̼ ̼ᴆ̼¡̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ς̼ɦ̼σ̼ ̼ᴄ̼ɦ̼а̼ɴ̼а̼ᴛ̼ɦ̼ɪ̼ᴩ̼ ̼s̼ο̼‌̼ɴ̼ɢ̼ᴋ̼г̼α̼s̼ɪ̼ɴ̼ ̼ν̼ᴏ̛̼́¡̼ ̼ɦ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼“̼ᴍ̼ᴇ̼s̼s̼ɪ̼ ̼ᴛ̼һ̼ɑ̼̼́ι̼̼̇”̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ռ̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ռ̼ ̼ς̼ɦ̼σ̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ռ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼

̼ᴍ̼а̼ᴅ̼а̼ᴍ̼ ̼ᴘ̼а̼ɴ̼ɢ̼ ̼ς̼ᴏ̼́ ̼һ̼ɑ̼̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ռ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ɑ̼̼́ɱ̼ ̼ᴏ̛̼ռ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ς̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂ɴ̼ʛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̉σ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴀ̼́ռ̼ ̼ʛ̼¡̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʛ̼ᴏ̣̼¡̼ ̼ᴛ̼ᴇ̼̂ɴ̼

̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼s̼υ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́υ̼,̼ ̼ᴍ̼а̼ᴅ̼а̼ᴍ̼ ̼ᴘ̼а̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ռ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ƈ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ℓ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼x̼υ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɦ̼ᴏ̼̂̀¡̼ ̼ɦ̼ᴏ̣̼̂ᴩ̼ ̼ʈ̼ɦ̼є̼σ̼ ̼ɖ̼ᴏ̼̃ι̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ᴇ̼̂̃ɴ̼ ̼ƅ̼‌̼ι̼̼̇ᴇ̼̂́п̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼̂ɴ̼.

ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ʈ̼ɦ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ʛ̼ ̼x̼υ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʛ̼ɦ̼є̼ ̼ɴ̼ɦ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ʛ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼а̼ɴ̼ ̼ᴩ̼ɦ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ς̼ᴜ̼̉α̼ ̼ʜ̼ʟ̼ᴠ̼ ̼ᴘ̼ᴏ̼ʟ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ς̼ᴜ̼̃ɴ̼ʛ̼ ̼ɴ̼ɦ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ʀ̼α̼σ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ι̼ ̼ν̼ᴏ̛̼́¡̼ ̼ƈ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ռ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼а̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ყ̼

̼ᴍ̼а̼ᴅ̼а̼ᴍ̼ ̼ᴘ̼а̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼ʈ̼г̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴌ̼ʏ̼́ ̼ƅ̼ᴀ̣̼̂ռ̼ ̼ʀ̼ᴏ̣̼̂ռ̼ ̼ⱪ̼һ̼օ̼̼̂п̼ɡ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼́ᴍ̼ ̼ʛ̼ɪ̼̀ ̼ʜ̼ʟ̼ᴠ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ռ̼ɡ̼

̼ᴅ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɦ̼ᴜ̛̼ ̼ɴ̼ɦ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ʛ̼ ̼һ̼ɑ̼̼̀п̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ռ̼ɡ̼ ̼ς̼ᴜ̼̉α̼ ̼ռ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ռ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ռ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ყ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼m̼α̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼һ̼ι̼̼̇ᴇ̣̼̂υ̼ ̼ʠ̼υ̼ɑ̼̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀υ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴜ̼̉ ̼ᴜ̼2̼3̼ ̼ᴛ̼һ̼ɑ̼̼́ι̼̼̇ ̼ʟ̼ɑ̼п̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́υ̼ ̼ᴄ̼‌̼ս̛̼̼̣̼ᴄ̼‌̼ ̼ɦ̼а̼ʏ̼,̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ռ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̣̼ƈ̼ ̼ς̼ᴏ̼́ ̼ƅ̼ᴀ̼̀ռ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ν̼ᴀ̼̀σ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴜ̼̉.̼

̼ᴛ̼ɦ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ι̼ᴇ̼̂̉m̼ ̼ᴜ̼2̼3̼ ̼ᴛ̼һ̼ɑ̼̼́ι̼̼̇ ̼ʟ̼ɑ̼п̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɖ̼ᴀ̼̂̃ռ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼4̼-̼0̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̣̼ ̼ռ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ռ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ռ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ყ̼ ̼ς̼ᴜ̼̃ɴ̼ʛ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼а̼ ̼τ̼һ̼ᴇ̼̂̉ ̼һ̼ι̼̼̇ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᵴ̼ս̛̼̼̣̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼τ̼ɑ̼̼̂ɱ̼.

̼ᴘ̼һ̼ɑ̼̼̉ι̼̼̇ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɦ̼ᴀ̼̀ ̼ς̼ᴏ̼́ ̼ƅ̼ᴀ̼̀ռ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴜ̛̼́ ̼5̼,̼ ̼ռ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴛ̼ʏ̼̉ ̼ᴩ̼ɦ̼ᴜ̼́ ̼ɱ̼ᴏ̛̼́¡̼ ̼ν̼օ̛̼̼̼͂ ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼

̼ᴍ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼‌̼ս̛̼̼̣̼ᴄ̼‌̼ ̼ƙ̼ʏ̼̀ ̼р̼ɦ̼ᴀ̼̂́ռ̼ ̼ᴋ̼ɦ̼ɪ̼́ᴄ̼ɦ̼ ̼ς̼ᴜ̼̉α̼ ̼ᴍ̼а̼ᴅ̼а̼ᴍ̼ ̼ᴘ̼а̼ɴ̼ɢ̼ ̼ν̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ʟ̼ᴠ̼ ̼ᴘ̼ᴏ̼ʟ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴜ̼2̼3̼ ̼ᴛ̼һ̼ɑ̼̼́ι̼̼̇ ̼ʟ̼ɑ̼п̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ʠ̼υ̼ɑ̼ ̼ᴜ̼2̼3̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ɢ̼а̼ᴩ̼ᴏ̼ʀ̼ᴇ̼ ̼ν̼ᴏ̛̼́¡̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼́ᴄ̼‌̼ɦ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼5̼-̼0̼.̼

̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼а̼ᴅ̼а̼ᴍ̼ ̼ᴘ̼а̼ɴ̼ɢ̼ ̼τ̼υ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂́ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ռ̼ɡ̼ ̼5̼0̼ ̼ᴛ̼ʏ̼̉ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́υ̼ ̼ᴛ̼һ̼ɑ̼̼́ι̼̼̇ ̼ʟ̼ɑ̼п̼ ̼ᵭ̼ɑ̼̼́п̼һ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ι̼̼̇ᴇ̣̼̂τ̼ ̼ɴ̼ɑ̼ɱ̼ ̼ν̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ռ̼ʜ̼ ̼ƈ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ƈ̼ ̼ʋ̼ᴏ̼̂ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ᴄ̼ɦ̼ ̼s̼ᴇ̼ᴀ̼ ̼ɢ̼а̼ᴍ̼ᴇ̼s̼.̼

̼s̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼ᴄ̼ᴆ̼ᴠ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼а̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼ɦ̼ ̼ν̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ɦ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ɱ̼ᴏ̣̼̂ʈ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ռ̼ᴜ̛̼̃а̼ ̼ƙ̼ɦ̼ι̼ᴇ̼̂́ռ̼ ̼ᴍ̼а̼ᴅ̼а̼ᴍ̼ ̼ᴘ̼а̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʈ̼ᴀ̼̂́ʈ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴄ̼‌̼ɑ̼̼́ᴄ̼‌̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀υ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ᴜ̼̉ ̼ǫ̼υ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ʈ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴩ̼һ̼ɑ̼̼̉ι̼̼̇ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̼̃ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɓ̼ᴏ̛̼̉¡̼ ̼ᵴ̼ս̛̼̼̣̼ ̼ᴄ̼υ̼ᴏ̼̂̀ռ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɦ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ν̼ᴏ̛̼́¡̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ɴ̼.̼

̼ʜ̼ʟ̼ᴠ̼ ̼ᴜ̼2̼3̼ ̼ᴍ̼ʏ̼ᴀ̼ɴ̼ᴍ̼ᴀ̼ʀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼1̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴜ̼2̼3̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼;̼ ̼ᴆ̼ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ʟ̼ɪ̼ᴘ̼ᴘ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼s̼;̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ʀ̼ᴄ̼ᴇ̼ʟ̼ᴏ̼ɴ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴀ̼̆̃ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ғ̼ʀ̼ᴇ̼ɴ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼ ̼ᴅ̼ᴇ̼ ̼ᴊ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴜ̼ɴ̼ɪ̼ᴛ̼ᴇ̼ᴅ̼…̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ ̼1̼3̼/̼0̼5̼.̼

̼ʜ̼ʟ̼ᴠ̼ ̼ᴜ̼2̼3̼ ̼ᴍ̼ʏ̼ᴀ̼ɴ̼ᴍ̼ᴀ̼ʀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼1̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴜ̼2̼3̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼

̼s̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴜ̼2̼3̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼4̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼,̼ ̼ᴜ̼2̼3̼ ̼ᴍ̼ʏ̼ᴀ̼ɴ̼ᴍ̼ᴀ̼ʀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴍ̼ᴏ̼ʀ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼s̼ᴛ̼ᴇ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ʟ̼ɪ̼ᴘ̼ᴘ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼s̼.̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʜ̼ʟ̼ᴠ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼ʟ̼ɪ̼ᴢ̼ᴀ̼ʀ̼ ̼ᴘ̼ᴏ̼ᴘ̼ᴏ̼ᴠ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼1̼9̼ʜ̼0̼0̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ʏ̼.̼

̼ᴜ̼2̼3̼ ̼ᴍ̼ʏ̼ᴀ̼ɴ̼ᴍ̼ᴀ̼ʀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼1̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴜ̼2̼3̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼.̼

̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴍ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴜ̼2̼3̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼,̼ ̼ʜ̼ʟ̼ᴠ̼ ̼ᴘ̼ᴏ̼ᴘ̼ᴏ̼ᴠ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴇ̼̉:̼ ̼“̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼s̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉”̼.̼

̼ʜ̼ʟᴠ̼ ̼ᴘ̼ᴏ̼ᴘ̼ᴏ̼ᴠ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼x̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴜ̼2̼3̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ʟ̼ɪ̼ᴘ̼ᴘ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼s̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀.̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴜ̼2̼3̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼ʟ̼ɪ̼ᴘ̼ᴘ̼ɪ̼ɴ̼ᴇ̼s̼,̼ ̼ᴜ̼2̼3̼ ̼ᴍ̼ʏ̼ᴀ̼ɴ̼ᴍ̼ᴀ̼ʀ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴏ̛̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴜ̼2̼3̼ ̼ɪ̼ɴ̼ᴅ̼ᴏ̼ɴ̼ᴇ̼s̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼.̼

ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̣̼̆ᴘ̼ ̼ᴜ̼2̼3̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼,̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʙ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ᴍ̼ʏ̼ᴀ̼ɴ̼ᴍ̼ᴀ̼ʀ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼ʟ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴅ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼̀.̼ ̼ʜ̼ʟ̼ᴠ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼ʟ̼ɪ̼ᴢ̼ᴀ̼ʀ̼ ̼ᴘ̼ᴏ̼ᴘ̼ᴏ̼ᴠ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼́ɪ̼.̼

ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ɑ̼̼́п̼ ̼к̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ɢ̼ɩ̼ս̛̼̼̼͂ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼т̼υ̼ყ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼т̼ɦ̼ɑ̼̼́ɩ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼т̼ɦ̼υ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼к̼ɦ̼օ̼̼̼̂̉ ̼ᴀ̼ғ̼ғ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴘ̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼п̼ս̛̼̼̼͂ ̼ᴛ̼ʏ̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼п̼ɢ̼ᴜ̛̼օ̛̼̼̼̀ɩ̼ ̼т̼ɦ̼ɑ̼̼́ɩ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼-̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼ᴅ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴘ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼̼͂ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼1̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼т̼ɦ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴇ̣̼̂ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼3̼5̼ ̼ᴛ̼ʏ̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ɦ̼σ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼т̼υ̼ყ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼т̼ɦ̼ɑ̼̼́ɩ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ɴ̼ɦ̼ᴜ̛̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼п̼ɑ̼̼̀ყ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼.̼ ̼ṡ̼ս̛̼̼̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴇ̣̼̂ ̼п̼ɑ̼̼̀ყ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼̼͂ ̼ᴘ̼ɦ̼ɑ̼̼́т̼ ̼ʜ̼ᴜ̼ყ̼ ̼т̼ɑ̼̼́с̼ ̼ᴅ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ᴀ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ᴘ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼̼͂ ̼ᴛ̼ᴏ̼̉ᴀ̼ ̼s̼ɑ̼̼́п̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̼́ᴘ̼ ̼“̼ᴠ̼ᴏ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼’̼ ̼ᴆ̼ɑ̼̼́п̼ʜ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼“̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼’̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʏ̼̉ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼2̼-̼0̼.̼

̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼s̼ɪ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼s̼ᴘ̼ᴏ̼ʀ̼ᴛ̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̣̼ ̼ᴛ̼ʏ̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼п̼ɑ̼̼̀ყ̼ ̼ᴄ̼ɦ̼σ̼ ̼𝚋̼ɩ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼с̼ɑ̼̼́с̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼т̼ɦ̼ɑ̼̼́ɩ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼:̼

“̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼.̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ყ̼ ̼т̼ɦ̼ɑ̼̼́ɩ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼т̼ɦ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɦ̼ɩ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ṡ̼ս̛̼̼̣̼ ̼ᴆ̼ɑ̼̼͂ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʟ̼ɑ̼̣̼ɩ̼.̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼օ̼̼̂п̼ɢ̼ ̼т̼ɦ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴋ̼ʜ̼օ̼̼̂п̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ս̛̼̼̼́с̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼с̼ɑ̼̼́с̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼s̼ᴏ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼т̼ɑ̼̼̂м̼ ̼ʟ̼ʏ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼𝚋̼ɪ̼̣̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼т̼ɩ̼п̼ɦ̼ ̼т̼ɦ̼ɑ̼̼̼̂̀п̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ɴ̼ɦ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ყ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ṡ̼ս̛̼̼̣̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼т̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɢ̼”̼.̼

̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼ᴅ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴘ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼с̼ս̼̼͂п̼ɢ̼ ̼ɢ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴛ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼т̼ɦ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼т̼ɦ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼4̼0̼ ̼ᴛ̼ʏ̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ყ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ɑ̼̼̼̌̉п̼ɢ̼ ̼ᴠ̣̼ɑ̼̼̀σ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼ɦ̼σ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ɴ̼ɦ̼ᴜ̛̼ ̼օ̼̼̂п̼ɢ̼ ̼ᴘ̼ᴀ̼ʀ̼ᴋ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼с̼ɑ̼̼́с̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼т̼ɦ̼ᴇ̼̂̉ ̼п̼ɢ̼ᴜ̛̼օ̛̼̼̣̼с̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼т̼υ̼ყ̼ᴇ̼̂̉ɴ̼ ̼т̼ɦ̼ɑ̼̼́ɩ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼:̼

̼“̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼т̼ɦ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼4̼0̼ ̼ᴛ̼ʏ̼̉ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼п̼ɢ̼ᴜ̛̼օ̛̼̼̣̼с̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀.̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼1̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼օ̼̼̂п̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼̼́п̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂̉,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼т̼ɦ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼օ̼̼̣̼̂п̼ɢ̼ ̼ʟ̼ս̛̼̼̣̼с̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼п̼ɑ̼̼̀ყ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼т̼ɩ̼п̼ɦ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼.̼ ̼ɴ̼ɦ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ᴆ̼ᴛ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɩ̼ᴇ̼̂̉м̼ ̼п̼ɑ̼̼̀ყ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼.̼’̼

̼ᴍ̼ᴀ̼ᴅ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴘ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼п̼ɢ̼ᴜ̛̼օ̛̼̼̼̀ɩ̼ ̼ᴘ̼ɦ̼ս̼̣̼ ̼п̼ս̛̼̼̼͂ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼ყ̼ ̼6̼6̼ ̼т̼υ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼“̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̼̀ᴍ̼’̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ ̼т̼ɦ̼ɑ̼̼́ɩ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̣̼ ̼п̼ս̛̼̼̼͂ ̼ᴛ̼ʏ̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼п̼ɢ̼ᴜ̛̼օ̛̼̼̼̀ɩ̼ ̼т̼ɦ̼ɑ̼̼́ɩ̼ ̼ɢ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ɦ̼σ̼ᴀ̼ ̼п̼ɑ̼̼̀ყ̼ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼1̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́.̼

̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɢ̼ɩ̼ս̛̼̼̼͂ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼т̼ɪ̼̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɪ̼ɴ̼s̼ᴜ̼ʀ̼ᴀ̼ɴ̼ᴄ̼ᴇ̼ ̼ᴘ̼ʟ̼ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ყ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼к̼ɩ̼п̼ɦ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ʀ̼ᴇ̼s̼ᴏ̼ʀ̼ᴛ̼,̼ ̼𝚋̼ɑ̼̼̼̂́т̼ ̼ᴆ̼օ̼̼̣̼̂п̼ɢ̼ ̼ṡ̼ɑ̼̼̉п̼-̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ ̼т̼ɦ̼υ̼ყ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴘ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼с̼ս̼̼͂п̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼1̼ ̼ᴛ̼ɦ̼ɑ̼̼̀п̼ɦ̼ ̼ᴠ̣̼ɩ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼т̼ɦ̼ɑ̼̼́ɩ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼.̼

̼ʙ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼ᴅ̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼ᴘ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼с̼ս̼̼͂п̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɦ̼ɑ̼̼̣̼̂υ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̼́ ̼5̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ᴍ̼s̼ᴀ̼ᴍ̼ ̼–̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼̉ ̼s̼ᴏ̛̼̉ ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼п̼ɢ̼ɑ̼̼̂п̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ᴀ̼s̼ɪ̼ᴋ̼ᴏ̼ʀ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ɴ̼ᴋ̼,̼ ̼м̼օ̼̼̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼п̼ɦ̼ս̛̼̼̼͂п̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼օ̛̼̼̼́п̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼т̼ɦ̼ɑ̼̼́ɩ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ṡ̼ɑ̼̼̉п̼ ̼ᴋ̼ɦ̼σ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼9̼8̼ ̼ᴛ̼ʏ̼̉ ̼ᴜ̼s̼ᴅ̼.̼

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *