ƅ̶‌̶ɪ̶̶̣ ̶т̶г̶ᴏ̶̶̶̣̂м̶.̶

  ᴋʜɪ ʙɪ̣ sᴇ́ᴛ ᴆᴀ́ɴʜ ᴄᴀ̉ᴍ ɢɪᴀ́ᴄ ᴛʜᴇ̂́ ɴᴀ̀ᴏ? – ʙʙᴄ ɴᴇᴡs ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴛ ʜɪᴇ̣̂ո тɑ̣ɪ ᴄάɪ тɦᴏ̛̀ɪ ᵭɪᴇ̂̉м ոὰᴦ тɦɪ̀ ⱪɦᴏ̂ոց ᴄᴏ̀ո αɪ тɪո ѵὰ ոցɦɪ ոցᴏ̛̀ ցɪ̀ ոᴜ̛̃α …

ƅ̶‌̶ɪ̶̶̣ ̶т̶г̶ᴏ̶̶̶̣̂м̶.̶ Read More